Tjäder, E.G. & Son

Ort: Stockholm

Johan Jakob Tjäder startade en tobakshandel under slutet av 1700-talet efter det att Kungl. Maj:t 1790 tillåtit tobakshandlarna att bilda en egen handelssocietet.
Innan dess hade tobaksprodukter sålts av kryddkrämarna.
Firman Tjäder & Son anger sitt startår till 1803 eftersom det var då man vann burskap.
Johan Jakob hade tidigare arbetat hos firman Goldkuhl & komp:s tobaksfabrik vid Drottninggatan.

Tjäders första tobaksbod låg vid Storkyrkobrinken 11 (kv. Mercurius 8) i Gamla Stan men flyttade snart till Storkyrkobrinken 13 i samma kvarter.
Vid den tiden fick man röka inne i boden men ej utomhus då det var rökförbud utomhus på grund av brandfara fram till 1834.

I slutet av 1820-talet öppnar firman ytterligare en tobaksbod med adress Malmtorgsgatan 5.
År 1850 flyttade boden vid Malmtorgsgatan 5 till Malmtorgsgatan 6 där den blev kvar tills företaget lades ned 1943.
Tobaksbodarna sålde vid den tiden förutom tobaksvaror även kvastar, tagelpiskor, viskor sand och tryckta sånger, så kallad snusbodslitteratur som var en föregångare till senare tiders kiosklitteratur.

Boden vid Storkyrkobrinken flyttade in i en större lokal då de övertog Ida Lundwalls tobaksaffär vid Riddarhustorget 18. Tjäder förvärvade hela fastigheten som var byggd 1742 och var i flera våningar om nio fönsteraxlar per våning. Fastigheten kallades Lyktan då den utstrålade kraftigt ljus om kvällen.
1827 övertog Erik Gustaf Tjäder firman efter faderns död.

Fram till 1830 var röktobak och snus de stora produkterna men sedan kom cigarren att göra sitt intåg. Antalet cigarrfabrikörer växte snabbt och Tjäder sortiment utökades.
År 1855 togs sonen Lars Gustaf upp i firman och i och med faderns död blev Lars Gustaf ensamägare och då blev firman namn E.G. Tjäder & Son

Lars Gustaf dog 1883 och företaget övertogs då av hans änka Amalie Carolina, f. Billström (1836-1915) och deras son Ernst Gustaf (1857-1896).
Clas Sandberg som hade arbetat i firman sedan 1861 erhöll en ledande post som han hade till han lämnade företaget 1891.
Företaget hade ett mycket gott renommé och i kundliggaren hittar man grevar, baroner, officerare, H.M. Konungen, Anders Zorn, August Strindberg m.fl.

1896 avled Ernst och då drevs företaget vidare av hans mor och hans bror Carl Gustaf (1867-1916).
Under 1890-talet gjorde cigarretten sitt stora intåg och sortimentet utökades.

1902 öppnade man en butik vid Hamngatan 2/ hörnet Birger Jarlsgatan.

Då Svenska Tobaksmonopolet infördes den 1 juni 1915 reducerades Tjäder & Sons vinster och under 1920-talet uppvisar man förluster. 1916 omvandlades företaget till aktiebolag. Affären vid Hamngatan går dåligt och slår igen i mitten av 1920-talet.
1929 rivs fastigheten Riddarhustorget 18 för att ge plats åt regeringsbyggnader.
Kvar finns endast butiken vid Malmtorgsgatan 6.

1935 ansöker man om att få hyra lokaler inne på Stockholms Centralstation. Oklart om det blev så.
Oroligheterna i Europa under 1930-talet påverkar tobakshandeln Det blir svårare att få tag på kvalitetsprodukter och i och med andra världskrigets utbrott minskar importen drastiskt.

Den 11 juni 1943 monopoliseras även tobaksimporten och Tjäder & Son går efter 150 år mot sitt slut.
Den 15 juli 1943 begärs företaget i likvidation.

Personkoppling
Erik Gustaf Tjäder
Johan Jakob Tjäder

Lars Gustaf Tjäder

Produkter:

Liana

 

 

Påse för tobaksvaror från Tjäder & Sons