Tillberg, Noach

Ort: Stockholm

Korkfabrikören Noach Tillberg, f. 10/12 1820, började 1853 en mindre cigarrtillverkning. Han avled 1856 och rörelsen övertogs då av änkan, Charlotta Amalia, f. Möller.
Vid sin död titulerades sig Noach Tillberg som cigarr- och korkfabrikör.
Företaget drevs i eget hus vid Svartstensgatan 28-30.
1863 övertogs rörelsen av J.A. Tillberg som drev den fram till 1869.