Thure, Bengt Eriksson

Bengt Eriksson Thure, f. 1865 i Bergsjö och 1890 registrerad som handelsbiträde i Åvik är sannolikt den som 1894 inträdde i firman Broqvist & C:o.

1890 bodde han i Åvik Köpingsl. omr. afsklidt från Håsta by Huseg. i Hälsingetuna.

Fabrikskopplingar
Broqvist, L.P. & C:o