Esbjörnsson, Ola

Lantbrukaren Ola Esbjörnsson föddes 1849 i Maglehem i Kristianstads län.

Han var under en period styrelseledamot i Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolagt och senare även under det nya namnet Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken.

1890 bodde han i Rinkaby n:r 9 med hustrun Anna Hansdotter född 1843 i Rinkaby.
Barnen hade flyttat hemifrån men i hushållet ingick:

änkan Ingar Jönsdotter, f. 1821 i Rinkabydrängen Gustaf Vilhelm Stjerna, f. 1866 i Tingsås i Kronobergs län
pigan Johanna Persdotter, f. 1868 i Kiaby, Kristianstads län

1890 bodde han kvar med hustrun och med hushållet:

drängen Esbjörn Olsson, f. 1882 i Degeberga, Kristianstads län
drängen Nils Andersson, f. 1883 i Rinkaby
pigan Gunilla Olsson, f. 1878 i Oppmanna, Kristianstads län
pigan Sigrid Mattsson, f. 1882 i Rinkaby

Fabrikskopplingar
Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag