Engström, Christina Charlotta

Christina Charlotta, f. Kramer 1804 var dotter till f.d. fabriksmästaren Johan Wilhelm Kramer (1759-1814) vid Äldre tobaksfabriken i Karlskrona och dennes hustru Anna Sofia Johanna Rettig (1779-1864).
Christina Charlotta var således barnbarn till Stephanus Rettig som var stamfar för den Rettigska tobaksfamiljen i Sverige.

Hon var syster till Sofia Möller som drev tobaksfabrik i Kalmar.

Christina Charlotta gifte sig i Kalmar med sjökapten Anders Peter Engström den 8/10 1828.

De hade barnen:
Johan Fredrik, f. 14/8 1829,  sjökapten
Per Oskar, f. 28/9 1830  tobaksfabrikör
Anders Rudolf, f. 29/10 1832,
Anders Peter, f. 29/10 1834

Efter makens död 1834 lät hon anlägga tobakstillverkning i Kalmar.
Såväl Per Oskar som Anders Peter kom att driva tobaksfabriker.

Änkan Christina Charlotta gifte om sig 3/4 1840 med tysken Herman Kristian Got. Goijer (Goyer) som var verkmästare vid tobaksfabriken. Goyer avled den 29/12 1849 i en ålder av 51 år och 24 dagar.
Charlotta bosatte sig på sin egendom i Rinkaby utanför Kalmar. Hon avled den 25/2 1859 i en ålder av 54 år 10 månader 1 dag.
Sonen Per Oskar Engström övertog så småningom moderns roll vid fabriken. Han lät även uppföra byggnaden ”Snuskulan”

Anders Peter startade tobaksfabrik i Kalmar men överflyttade verksamheten till Oskarshamn.

Fabrikskopplingar
Engström, Christina Charlotta (Kalmar)

 

Källor:

Kyrkböcker  Kalmar stadsförsamling

Kalmar med stift & penna   Anders Wolke   Kenneth Ottosson    2003

 

 

Snuskulan uppförd av fabrikören Oskar Engström.