Thomson – Jyde, J

Ort: Malmö

Handelsmannen och rådmannen Jacob Thomson – Jyde (1650 – 1716; barnen tog släktnamnet Malmros) erhöll den 3 november 1696 privilegium på att driva tobaksspinneri i Malmö.  Som medintressent hade han sin förre bokhållare Ernst Hindrich Stein (f. 1666 i Mecklenburg, d. 1709)

Ernst Steins dotter, Anna Catharina, gifte sig 1712 med Frans Suell d.ä.

Den 23 maj 1699 överläts privilegiet på Ernst Stein som upptog Jöns Christensen Bager som medintressent. Enligt kommerskollegii resolution av den 12 december 1701 ålades intressenterna att upparbeta 7 000 skålpund tobak årligen. Verksamheten klarade inte det så privilegiet uppsades den 18 februari 1703.