Söllscher, D och intressenter

Ort:  Malmö

Diedrich Söllscher (1685 – 1741) var en tysk köpman som invandrat till Sverige. Den 26 juli 1726 erhöll han privilegium på att driva tobaksspinneri i Malmö.

Till medintressenter hade han:

David Håkansson Bager (1670 – 1742)
Jöran Weijer (1695 – 1769)
Mathias Sture (d. 1769)
Jochim Riber (d. 1760)
Petter Ekholtz (d. 1760)
Lorentz Martini
Just Påhlson Nerman (d. 1749)
Caspar Pettersson Bothe
Johan Morbeck
Sebolt Herman Simson
Anders Bratt (1668 – 1744)
Anders Riber (d. 1730)
Gottard Haack (d. 1735)
Petter Hegardt (1680 – 1753)

Enligt manufakturkontorets årsberättelse av år 1740 förestods verksamheten av en av intressenternas bokhållare, Bertil Kock. Mästare var dansken Christian Rosenkilde på ”Vinkeln”, där han med ”en hop spinnerigossar” tillverkade bricktobak. Spinneriet var i full gång och verktygen i gott stånd.

Den 17 januari 1741, efter Söllschers död, sammanslogs Söllschers privilegium med Frans Suells och Mathias Morsings till det så kallade ”Malmö Tobakscompani”.
Bolaget upplöstes 1764 och den söllscherska andelen inropades av en av bolagets intressenter, handelsmannen Hans Forsman.
Forsman råkade i ekonomiska svårigheter och avträdde privilegiet till handlanden Joachim Barvadt Giese.

Efter Gieses död 1770 gifte änkan, Anna Katarina Ekholtz, om sig med Andreas Wiedberg (d. 1812). Andreas Wiedberg anhöll år 1775 tillsammans med intressentskap med handlanden Hans Bauert att få förnya privilegiet vilket dock avslogs då privilegiet redan förfallit.