Synnerberg, L. N:son

Ort: Göteborg

Handlanden Lars Nilsson Synnerberg drev med tillstånd av hallrätten den 12 november 1793 en mindre snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen upphörde året därpå.