Svensson, Sven Fr.

Ort: Göteborg

Handlanden Sven Fredrik Svensson beviljades den 11 februari 1767 magistratens tillstånd att tillverka allehanda snussorter. såsom rappé, spanskt och karotter.

Rörelsen var av obetydlig omfattning och överläts, med medgivande från hallrätten den 9 oktober 1795 på firman Petter Gadd och Co.
Denna firma påbörjade dock aldrig någon tillverkning.