Strömberg, Johan P.

Ort: Göteborg

Handlanden Johan Petter Strömberg utövade med hallrättens tillstånd av den 10 december 1811 en mindre kardustillverkning i Göteborg. Rörelsen var obetydlig och nämnes i fabriksberättelserna först 1816 och upphörde några år därefter.