Ström, Olof

Ort: Göteborg

Olof Ström, född 1853 i Hålanda (Älvsborgs län), drev från 1899 en mindre tillverkning av cigarrer i Göteborg.
År 1880 bodde Olof Ström vid Landsvägsgatan 38(Westra Haga 17B).
1890 bodde han som handlanden med hustrun Maria Josefina Jonsson (f. 1859 9 Göteborgs domkyrkoförs.)Landsvägsgatan 38, (Westra Haga 17 B).

År 1899 bodde familjen vid Landsvägsgatan 27 (Westra Haga 14 A).
I hushållet ingick även änkan (svärmor?) Stina Jonsson, f. 1829 i Tådene, Skaraborgs län.

Rörelsen var av obetydlig omfattning och sannolikt endast en liten del i en handelsrörelse inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.