Söderberg, Fredric

Ort: Göteborg

Krögaren Fredric Söderberg, ”som i sin barndom lärt sig konsten att bereda allehanda snussorter”, erhöll den 19 november 1801 hallrättens tillstånd att tillverka snus i Göteborg. Några tillverkningsuppgifter har icke kunnat anträffas.