Söderlund, Johan T.

Ort: Göteborg

Johan Torsten Söderlund, f. 1884, var tidigare anställd hos AB John Hegardt och Co i Göteborg.
Den 28 januari 1908 grundade Johan Söderlund en cigarrtillverkning som var av ringa omfattning. Den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.