Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken, AB

Ort: Rinkaby (Kristianstads län)

se Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag.

Personkoppling
Olof Wilh. Nilsson