Wernstedt, Gustaf L. von

Ort: Rogberga (Jönköpings län)

Majoren vid Jönköpings regemente Gustaf Lago von Wernstedt, f. 1786, erhöll den 9 mars 1836 tillstånd att anlägga snusfabrik vid sin egendom Tenhult-Östergård i Rogberga socken utanför Jönköping.

Uppgift om någon tillverkning har ej påträffats.
Gustaf Lago von Wernstedt blev 1843 överstelöjtnant samt 1850 postmästare i Gränna. Från denna befattning erhöll han 1874 avsked, och 1875 avled han i Gränna.