Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag

Ort: Rinkaby (Kristianstads län)

Carl Gustaf Svensson, f. 1854, som sedan den 6 september 1896 idkat handel med råtobak och drivit en mindre cigarrtillverkning, överlät sin rörelse till Rinkaby Ciarrfabriksaktiebolag, vars bolagsordning antogs den 17 april 1900.

I folkmun kallades cigarrerna för Rinkaby Havanna.

Kapitalet utgjordes av 8 600 kronor och styrelsen bestod av lantbrukarna Mårten Nilsson i Gälltofta, Ola Svensson i Rinkaby, Anders Olsson i Rinkaby, skolläraren Per Larsson Östberg i Rinkaby samt lantbrukaren Nils Nilsson i Horna.

Föreståndarbefattningen innehades av Carl Gustaf Svensson till 1904. Det året invaldes istället för Per Larsson åbon Nils Nilsson i Gälltofta.
År 1905 avgick Ola Svensson och ersattes av lantbrukaren Ola Esbjörnsson. Den 9 januari 1905 ändrades firmanamnet till Aktiebolaget Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken.

Tillverkning gjordes av cigarrer, cigarrcigaretter och på senare tid även av cigaretter.

År 1907 utträdde Mårten Nilsson och Nils Nilsson och i deras ställe invaldes lantbrukaren Per Bondesson i Legeved och Nils Jönsson Waldemarsson i Rinkaby socken.
Under en period var Olof Wilhelm Nilsson disponent för företaget.
Bolaget trädde den 31 december 1913 i likvidation. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Produkter
Rinkaby Spott Ut.

Personkoppling
Carl Gustaf Svensson
Mårten Nilsson
Ola Svensson
Per Larsson Östberg
Nils Nilsson
Ola Esbjörnsson
Per Bondesson