Svensson, Olof

Ort: Saxtorp (Malmöhus län)

Olof Svensson drev från den 1 januari 1898 en mindre cigarrtillverkning. Den ringa rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Rörelsen var belägen i en mindre fastighet byggd av Sven Nilsson år 1900 nära järnvägsstation.

Olof Svensson var son till tegelmästaren Sven Nilsson (1848 – 1927) och Ingar Olsdotter (1841 – 1918).
Olof föddes den 10/) 1881 i Tågerup, Saxtorp som nummer fyra av åtta barn.

Olof gifte sig den 16/5 1906 med Ida Sofia Assarsson, f. 16/5 1881. De flyttar 1908 till Västra Karleby 2, tomt Däsjö 4.

De hade barnen:

Vivi Iris, f. 1907, d. 1983

Agne Sture, f. 1909, d. 1990

och under en kortare tid fosterdottern Göta Elise, f. 1905 i Karlshamn. Hon kommer till familjen 1920 och är dotter till cigarrarbetaren Carl Johan Magnusson och dennes hustru Jenny Elisabeth Nilsson.

1928 får barnen, Vivi och Sture tillstånd av Kungl. Maj:t att bära släktnamnet Sallfors.

1919 flyttar familjen Svensson till Västra Skrävlinge och senare till Malmö.

 

Olof avled den 19/3 1958 och bodde då på Palmgatan 17 i Malmö. Ida avled 1971 i Malmö.

 

Produkter
Saxstorp Havanna