Rudbeck, Per A.

Ort: Sandhem (Skaraborgs län)

Överstekammjunkaren, friherre Per Alexander Rudbeck, 1762-1832, beviljades den 2 mars 1826 privilegium att driva tobaksfabrik på sitt säteri Klämmestorp.

Avstämpling av tillverkningen skulle ske vid hallrätten i Jönköping, och kostnaderna för bevakningen skulle bäras av ägaren. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.