Almfeldts Cigarrfabrik, (Sigtuna och Lidingö)

Ort: Sigtuna

Vid konkursen 1907 övertar fru Lydia Lovisa Almfeldt makens cigarrfabrik och flyttar den till Sigtuna där såväl kontor, lager och fabrik finnes i fastigheten Sjölottenborg byggd kring 1895-96, något väster om Aludden, allmänn telefon Sigtuna 26,rikstelefon Sigtuna 7.
Värdet av cigarrfabrikationen år 1908 var 20 000 kronor och den sysselsatte 8 arbetare.
Som bostadsadress anges 1908 Svedenborgsgatan 3 i Stockholm.

I januari 1911 inspekterades fastigheten i Sigtuna av Henning Hammarskjöld för Tarifföreningens räkning.
Av protokollet framgår att fastigheten ägdes av Lovisa Almfeldt och att där tillverkades cigarrer och cigarretter.
Huset var ett fristående stenhus i 2 våningar och vind under plåttak. Huset hade trätrappor och stor glasveranda av trä i hela husets höjd. Fabrikationen skedde i 2 små rum på vinden och sysselsatte 7 arbetare.
Uppvärmning skedde med kakelugn och kamin och belysningen var fotogenlampor.
Fastigheten revs 1962.

Från Sigtuna flyttar familjen till Lidingö. Kontoret ligger då på Swedenborgsgatan 3 i Stockholm. Fabrik och lager anges ligga kvar i Sigtuna och privatbostaden är kv. Fältet 1B och 2B i Hersby, nuvarande Vasavägen 49. Rikstelefon och allmänn telefon Lid:ö440

Personkoppling
Oscar A:son Almfeldt

 

 

Fabrikens läge i Sigtuna

 

 

 

Almfeldts fastighet är den i mitten med gaveln hitåt. Användes endast som privatbostad.

 

Almfedts fastighet till vänster om läroverket, en bit in i trädgården.