Sundqvist, J.M.

Ort: Jönköping

J.M. Sundqvist drev mellan åren 1877-1879 en snusfabrik. Fabrikationen var obetydlig och 1878 tillverkades 15.303 kg snus av två arbetare.