Sternberg, M.H.

Ort: Jönköping

M.H. Sternberg erhöll hallrättens tillstånd den 7 mars 1824 att mala snus. I samband med Sternbergs flyttning från Jönköping upphörde verksamheten 1828.