Stedt, Claes Fr.

Ort: Jönköping

Brukspatronen och kammarherren Claes Fredrik Stedt, 1785-1848, erhöll den 21 mars 1837 privilegium av kommerskollegiet att driva snusfabrik i Jönköping vid ”Liljeholmen på stadens grund”.
Han ägde då fastigheten Liljeholmen som tidigare inrymt provisoriskt sjukhus.
Under Stedts tid byggdes fastigheten om så att den hade ett mittparti i två våningar och lägre sidobyggnader.
En stor trädgård med mur skyddade mot blåsten från Vättern.
Fabrikationen upphörde 1839.