Sjöberg, Jacob

Ort: Jönköping

Provinsialläkaren, sedermera assessorn med. dr. Jacob Sjöberg erhöll den 11 december 1730 privilegium att driva tobaksspinneri. Han skulle samtidigt ”låta sig angeläget vara att inrätta egen tobaksplantering”.

Han avled 1734 och då fortsatte änkan Elisabeth Nyman rörelsen för stärbhusets räkning. Tämligen snart avstannade rörelsen.

Den 21 mars 1740 erhöll svärsonen, auskultanten, sedermera vice häradshövdingen Christian L. Gadd
(f. 1711, senare bosatt i Toftryds socken i Småland) och handlanden Axel Liedbeck tillstånd att åter upptaga fabrikationen. Liedbeck hade skaffat sig ”en ansenlig lägenhet och åkrar och ängar under staden belägen”, där tobaksplantage skulle bedrivas.

Företaget kallades Sjöbergs arvingar och det överläts den 1 februari 1748 på inspektorn Theodor Apelgren. Efter dennes död kring 1779 övertogs företaget av änkan som nedlade företaget 1782.