Ullberg, Anders

Ort: Jönköping

Anders Ullberg, som var skomakare vid gevärsfaktoriet i Jönköping, anhöll 1775 om tillstånd att få tillverka snus- och kardustobak.
Till en början avslogs ärendet av både hallrätten och kommerserkollegium då man ansåg att Ullberg ej hade nödvändig kännedom om tobakstillverkning. Genom kunglig resolution den 24 september 1776 erhöll han det begärda privilegiet.
1782 överflyttades rättigheterna på stockmakaren Jonas Lundin 1782 och efter dennes död till hans änka. Tillverkningen var av ringa omfattning och upphörde 1797.