Sundborgs Snusfabrik AB

Ort: Eskilstuna

Den 27 juni 1906 antogs bolagsordningen för Sundsborgs Snusfabrik, AB. Aktiekapitalet var 15.100 kr.
Företaget inköpte det av Augusta Thersia Sundborg drivna Sundborgs Snusmagasin i Torshälla för att som nytt bolag driva snusfabrik.
Styrelsen bestod av direktör Carl Gustaf Sundborg, fabrikör Johan Erik Sundborg samt byggmästaren Per August Carlsson.
Den 24 maj 1910 upplöstes bolaget.