Süllwald, E.H.

Ort: Eskilstuna

Ernst Heinrich Süllwald (f. 1876 i Tyskland, d.1944) var sedan 1905 verkmästare vid AB Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken i Rinkaby.
Då företaget fick svårare med avsättningar för sina produkter slutade Süllwald sin anställning 1910 och flyttade till Eskilstuna.

Den 2 december 1910 startade han i Eskilstuna en tobaksaffär och cigarrtillverning vid Köpmannagatan 24.
Den 18 mars 1914 överlåter han tobaksaffären till fru May Stockman som drev affären vidare under namnet H. Süllwalds Efterträdare.

Süllwald själv återvänder på hösten 1914 till Rinkaby och återtog sin befattning som verkmästare vid AB Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken.
Vid sidan av sitt jobb drev han cigarrtillverkning för egen del tills den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Süllwald blev underverkmästare vid monopolets cigarrfabrik i Stockholm fram till 1934.