Vogel, Carl.M.

Ort: Eskilstuna

Företaget hade sitt ursprung från Carl Maurits Vogel, som drev tobaksfabrik 1856-1858.
Han var gift med Anna Sofia, f. Flodman.

Rörelsen övertogs 1859 av W. Zetherström & Co.
De drev tillverkningen till 1866. Förlagsman var tobaksfabrikör Carl Robert Ljunglöf, f. 6/7 1835, d. i Basel 1868, son till Jac. Fr. Ljunglöf.
Drivkraften utgjordes av en lokomobil på sju hästkrafter.

År 1868 övertogs företaget av Eskilstuna Tobaksfabriks AB, med A.F. Dahlström som direktör och Walfrid Zetherström som disponent. Fabriken nedlades 1872.

Walfrid Zetherström blev senare verkmästare vid Halmstads Snus- och Tobaksfabrik.