Sundblad, Anders

Ort: Askersund

Borgmästaren Anders Sundblad, 1701-1752, rådmannen Sven Berg, 1700-1751, och trädgårdsmästaren Jacob Lindblad, 1687-1749, började 1741 med tobaksodling i Askersund. De ansökte även om att få starta ett tobaksspinneri i staden men detta avslogs med hänvisning till förordning från 16 september 1741 vilken förbjöd anläggande av tobaksspinnerier.

De ansökte senare på nytt och den 19 november 1746 erhöll de privilegium på att få driva tobaksspinneri i staden.
I början av 1750-talet upphörde produktionen.

Sven Berg var farfar till grundaren av Sandvikens Järnverk, bessermetodens utvecklare Göran Fredrik Göransson.
(f. 1819 i Gävle, konsul och riddare).

Tobaksfaktorn Johan Holmén i Nyköping erhöll den 15 februari 1758 tillstånd att återuppta det förfallna privilegiet samt att överflytta det till Nyköping.