Sundblad, Carl

Ort: Arvika

Handlanden Carl Sundblad, f. 1797 i Askersund ägde ”tvenne tomter vid torget, som med mycken kostnad och klokhet bebyggts”.
Då inget tobaksspinneri vid denna tiden fanns i Arvika erhöll Carl Sundberg den 20 juli 1831 rättigheten att inrätta ett spinneri. Spinneriet nedlades kring 1837.

Som föreståndare under flera år tjänstgjorde L. Paulsen, f. 1803 i Norge, som senare öppnade egen fabrikation i Arvika.

Fastigheten såldes på auktion 1848 för 800 kronor till Paul Olsén.