Rosendahl, J.O. & C:o

Ort: Arboga

J.O. Rosendahl & C:o drev under åren 1849-1851 snustillverkning i Arboga. Rörelsen var av ringa omfattning