Strömberg, H.J.

Ort: Strömstad

Konsuln och handlanden H.J. Strömberg (1785-1820) fick den 7 oktober 1818 kunglig resolution att på sitt lantställe Strömslund på stadens ägor anlägga snus- och tobaksfabrik.

Företaget nedlades sannolikt vid hans frånfälle. I bouppteckningen uppvisades en behållning om 105.583 rdr bko.