Sievertson, Sievert

Ort: Strömstad

Sievert Sievertson beviljades den 14 juli 1687 resolution att driva tobaksspinneri i Strömstad. På grund av den stora smyghandeln med tobaksvaror från Norge nedlades rörelsen efter några år.

Personkoppling
Johan Lund