Ström, Karl Fredrik

Rådmannen Karl Fredrik Ström var styrelseledamot i Tobaksfabriksaktiebolaget Virginia i Oskarshamn 1888-1890.

Karl Fredrik var född i Linköping 1827 och gift med Emma Gustava Olsson, f. 1841 i Kalmar.
1890 bodde de i Qvarteret Vikingen
n:o 78 i Oskarshamn.

De hade barnen:
Karl Henrik, f. 1859 i Kalmar
Berta Sofia Ellen, f. 1865 i Oskarshamn.

I hushållet ingick pigan Anna Kristina Håkansson, f. 1869 i Kristvalla, Kalmar län.

Fabrikskopplingar
Tobaksfabriksaktiebolaget Virgina