Strandqvist, Bernhard

Bernhard Carlsson Strandqvist föddes 1878 i Kattarp, Malmöhus län.
Vid 14-års ålder började den faderlösa Bernhard arbeta som dräng. Senare fick han arbete som möllepåg på Lundsmöllan i Munka-Ljungby.

Han gifte sig med Anna Cecilia Strandqvist efter att ha träffat henne på en dans i Össjö.
Han övertog hennes efternamn och B C Strandqvist skall tydas Bernhard Carlsson Strandqvist.

1890 bodde han i Qv. Magnus Stenbock i Hälsingborg.
År 1900 bodde han kvar på samma adress.

Fabrikskopplingar
Strandqvist Cigarrfabrik