Suell, Anna Sofia

Anna Sofia Suell var dotter till Frans Suell d.y. och född den 28/3 1777, d. 17/3 1831

Hon var sedan den 19 oktober 1801 gift med Lorentz Kockum, f. 6/5 1773. d. 31/5 1825 i  Köpenhamn.

 

De hade barnen:

Frans Hindrich, f. 27/9 1802, d. 1875,  handelsman och tobaksfabrikör

Anna Caisa, f. 13/5 1804, d. 1815

Sophia Christina, f. 6/11 1805, d. 1838

Catharina Margaretha, f. 24/1 1807, d. 1848

Cecilia, f. 27/4 1810, d. 1892

Georg, f. 3/3 1812, d.  1857

Maria Charlotta, f. 10/6 1814, d. 1904

 

 

Fabrikskopplingar
Kockum, F.H. Tobaksfabrik
Suell, Frans Tobaksfabrik