Strengbergs Grovsnus

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U., & C:o

Snus tillverkat med stor framgång från 1912 vid Strengbergs i Härnösand.