Strengbergs Finsnus

Tillverkas av: Strengberg, Ph.U., & C:o

Snus tillverkat från 1912 vid Ph. U. Strengberg i Härnösand.
Försäljningsframgång.