Strengbergs Blå, N:r 51

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i tre omgångar:
1915-1934
1939-1940
1943-1944

Hette tidigare bara Blå. Som namnet visar tillverkades cigarren före 1915 av Ph.U. Strengberg & Co i Härnösand.
Framsidan är en vinjett på den Strengbergska fabriken i Härnösand.

Priset 1940 var 12,50 kronor för låda om 50 st. och 2,50 kronor för ask om 10 st.