Strengbergs Trea, N:r 48

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Hette tidigare bara N:r 3.

1915-1918
1922-1942

1916 var priset 20 kronor för 100 st.
Styckepris 1929 var 30 öre.

Tidigare tillverkad av Ph.U. Strengberg & Co. i Härnösand.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA