STM, Malmö

Ort: Malmö

Tobaksmonopolets lokaler i Malmö låg från 1915 och fram till början av 1960-talet i F.H. Kockums fabrik vid Västergatan. 1918 lät man bygga en fastighet i kvarteret Sämjan, Sofielund i Malmö.
1962 invigdes den nya cigarr- och cigarillfabriken vid Hanögatan 9 i Östra industriområdet i Malmö. En tillbyggnad skedde av en cigarettfabrik med en kapacitet om 6 miljarder cigaretter per år.

Personkoppling
Anton Julius Seirsen

 

Innegård från Malmöfabriken (f.d. Kockum)

 

 

Kvarteret Sämjan.