Salmson och Hedström

Ort: Malmö

F.J. Salmson och N.O. Hedström grundade kring 1856 en tobaksfabrik med namnet Salmson och Hedström. Fabriken ägde bestånd till den 31 december 1863.
Den 1 januari 1880 återupptog N.O. Hedström ensam tillverkningen. Den pågick till 31 december 1885.
Då ägdes rörelsen av Fritz O. Hedström som var syssloman vid ”Fattigarbetsinrättningen”.