Suell, Frans Tobaksfabrik

Ort: Malmö

Frans Suell d.ä. anlade ett tobaksspinneri i Malmö efter godkännande av Kommerkollegii den 26 juli 1726. Godkännandet hade föregåtts av protester från andra affärsmän som inte ville ha konkurrens. Malmö var då en stad med endast 2 000 invånare. Spinneriet var inrymt i en fastighet vid Östergatan. Anställda var en mästare, en gesäll och en karduskarvare och ett antal lärlingar och arbetsgossar. På ett spinneri tillverkades piptobak som spanns i långa rep som blev rullar. Vid den här tiden började efterfrågas färdig röktobak som inte behövde smulas innan användandet.  Det blev karduskarvaren som fick riva sönder tobaken så att det blev smulor som lades i karduser (pappersförpackningar). Den mesta tobaken som Frans Suell använde var importerad men en del var odlad i Skåne. Under 1730-talet flyttade Frans Suell tillverkningen till gården 217 i kvarteret S:t Peter vid Östergatan-Mäster Nilsgatan.

Den 17 januari 1741 slogs de tre spinnerierna (Suell, Söllscher och Morsing) i staden ihop till Malmö Tobakscompani även kallad Den kombinerade fabriken. Verksamheten bedrevs då vid fastigheten 341 vid Adelsgatan (Kronomagasinet, kvarteret Gripen).  Fastigheten var både stor och hög och spinneriet låg på fjärde våningen. Våningarna under var magasin och bostäder för verksamhetens bokhållare med flera. Frans Suell ägde fastigheten men överlät den 1741 till bolaget. Då Frans Suell avled 1748 övertog hans söner, Nicolas Suell och Ernst Suell ledningen som redan etablerat sig som handlare i staden.

1749 hade spinneriet följande delägare:

Nicolas Suell och Ernst Suell, största delägarna

Hans Borgström (1703 – 1753), landsfiskal, svåger till bröderna Suell

Anders Ehrenpohl (f, Pohl 1691, adlad 1735,d. 1764) kammarherre

Josias Hegardt (1683 – 1762), borgmästare

Peter Hegardt (1680 – 1753)

Jöran Hegardt (1714 – 1757), rådman, omgift med Morsings änka Agneta Haack

Lorentz Martini

Petter Martini

Caspar Petterson Bothe

Johan Morbeck

Jochim Riber (d. 1760)

Jöran Weijer (1695 – 1768)

Petter Ekholtz (d. 1760)

Hans Dade

Thomas Thomaeson (1699 – 1784)

Petter Dahl ((d. 1785)

Per Jönsson

Anders Schultin  (d. 1755) fänrik

Katarina Haack (f. Plack, d. 1760, änka efter Gotthard Haack)

Märta Bager (f. Lorich 1691 – 1756, änka efter David Håkansson Bager)

Anna Nehrman (f. Castensdotter Manloh, änka efter Just. P. Nehrman)

Det sysselsatte 13 anställda. man hade två spinnbord och tre pressar för att tillverka kardus-, rull- och bricktobak. Produktionen sjönk under 1760-talet och 1764 försvann flera av delägarna då de gjort förluster. Verksamheten upplöstes och Frans Suells privilegium inropades på auktion av Malmös borgmästare Henrik Falkman. Falkman var gift med Niclas Suells änka Helena Weijber.

Henrik Falkman inköpte 1771 Jörgen Kocks hus vid Västergatan och förlade något senare tobakstillverkningen dit. Han bodde även i fastigheten med sin familj. Falkman hade som kompanjon Frans Suell d.y. son till Nicolas Suell. Det var Frans Suell d.y. som kom att göra namnet Suell vida känt ända in i vår tid.

 

 

Personkoppling

Frans Suell d.ä.
Frans Suell d.y.
Anna Sofia Suell
Johan Georg Kaijser

 

 

      Jörgen Kocks hus

 

 

 

 

   Tobakskardus av okänt märke från Frans Suell