STM, Karlskrona

Ort: Karlskrona

Tobaksmonopolets fabrik i Karlskrona var till en början inrymd i Rubens tobaksfabrik. En ny byggdes 1920 vid samma gata och var i drift till 1946. I Karlskrona bedrevs en stor snusfabrikation som vid nedläggningen överflyttades till fabrikerna i Härnösand och Göteborg.
Disponent var länge Ragnar Molander som började hos Rubens 1906 och övergick i Svenska Tobaksmonopolets tjänst. Han var sedan 1927 dessutom ledamot av stadsfullmäktige i Karlskrona.

Personkoppling
Ragnar Molander

 

STMs fabrik vid Ölandsgatan/Kaptensgatan i Karlskrona till vänster. På högra sidan är Rubens fabrik

 

 

Bild från Blekinge museum