Strandberg, Olof Alb.

Ort: Karlskrona

Olof Albrecht Strandberg, d. 1829, ”kamrer vid Kongl. förvaltn. för Örlogsflottans ärenden”, fick den 15 oktober 1799 tillstånd att tillverka snus och karduser. På grund av hans avflyttning från staden försåldes den obetydliga rörelsen till handlanden Nils Karström, som den 7 september 1801 erhöll stadsfästelse på överlåtelsen.
Någon fabrikation verkar ej påbörjats av Nils Karström.