Stickman, Petter

Ort: Karlskrona

Garvaregesällen Petter Stickman beviljade den 11 april 1825 tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Karlskrona.
Tillverkningen avstannade 1827 men återupptogs 1832.

Efter Stickmans död 1846 övertogs företaget den 8 april 1846 av C.J. Hultman (1815-1871) som i sju års tid varit biträde i tillverkningen.
Efter Hultmans död drev änkan, Augusta, rörelsen för stärbhusets räkning.
(se vidare Hultman, Augusta, Karlskrona)