Smyrna, Cigarrett- & Tobaksfabriken

Ort: Karlskrona

Den 8 juni 1907 grundades Cigarett- & Tobaksfabriken Smyrna i Karlskrona.
Grundare var Ernst Fritiof Svensson Roos (f. 1880) var av ringa omfattning och inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Ernst Frithiof Svensson föddes den 19/8 1880 i Stubbetorp 65 i Lösens församling i Blekinge. Hans far var bonden Sven Israelsson och modern var Hilda Sofia Johannesdotter. Han blev handelsresande i Hälsingborg och tog sig 1901 namnet Roos. 1903 flyttade han till Karlskrona.

Den 22/2 1907 gifte han sig med Hulda Matilda Emilia Jonsson (f. 22/2 1889 i Sundsvall).

De hade barnen:

Hildur Erna Elise f. 30/5 1907

Helga Petronella Elma, f. 31/7 1908

Hildur Estrella Ingeborg f. 15/9 1910

Hulda Pella Anna f. 16/9 1912

Sven Hugo, f. 15/12 1817, d. 16/1 1918

Elsa Anna Lisa f. 30/1 1919, d. 30/1 1919

Fritiof Egon Karl Johan, f. 18/8 1923

 

Hustrun Hulda avled den 19/9 1941 och Ernst avled den 10/4 1948

 

 

Produkter
Extra Tian