Schultz, Martin

Ort: Karlskrona

Tobaksspinnaren Martin Schultz hade den 22 december 1730 erhållit privilegium på tobaksspinneri i Kalmar, vilket enligt resolution den 14 april 1733 överflyttats till Karlskrona.
Den 22 maj 1744 transporterades privilegiet på Jöns Lindbom. Efter hans och hustruns död kring 1763 syns spinneriet legat nere under många år. Handlanden Göran Petter Lind i kompanjonskap med rådmannen Erik Brunnerus (f. 6/8 1739 i Sandby), Lars Mölderner och Theodor Thormark övertog den 28 november 1774 rättigheterna. Efter den stora branden 1790 kom manufakturen på grund av de svåra avsättningsmöjligheterna aldrig mera igång.

Göran Petter Lind som vid denna tid var ensam innehavare av manufakturen, sålde enligt salubrev den 20 maj 1791 privilegiet till grosshandlaren Johan Petter d´Ailly (1761-1803) varpå resolution erhölls samma år.
Någon egen tillverkning påbörjades aldrig av d´Ailly utan han uppgick med privilegiet i Carlscrona Tobaks-Fabrique .