Smedberg, Sven

Ort: Göteborg

Tornväktaren Sven Smedberg drev, efter att han fått tillstånd från hallrätten den 6 februari 1804, en mindre snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1809.