Skogström, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Skogström s:r.(d. 11/7 1830) hade den 20/6 1788 erhållit burskap som hökare. Den 29 april 1788 erhöll han hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser i Göteborg. Sonen Anders upptogs den 8 september 1808 till bolagsman, och följande år den 11 januari anmäldes firman Anders Skogström och Son.
1790 och framåt köpte Skogström flera tomter vid Magasinsgatan 3.

Anders Skogström j:r avled 1823 och den 22 februari 1827 överlät Skogström s:r företaget till ekonomidirektören Georg Gabriel Branting (1793-1832), som var gift med hans dotter Maria Helena.
Efter Brantings död drevs företaget av Anders Skogström j:rs änka Brita Christina Byngerts. Den lilla rörelsen nedlades 1842.

Anders Skogström s:r var gift med 1/ Helena Sjöström, f. 17/10 1743, d. 4/10 1804,syster till snusfabrikör Petter Sjöström.
2/ Helena Håkansson, d. 28/7 1821.
Dottern Maria Helena (f. omkr. 1795, d. 6/11 1830)var gift med förrådsvaktaren vid utbildningsförrådet i Göteborg, Georg Gabriel Branting, d.26/2 1832. Vid sin död titulerades han direktör.
Anders Skogström efterlämnade fem barn och vid sin död ägde han fastigheter vid Magasinsgatan värderade till 8333:16 rdr banco av vilka barnen fick en sjättedel var.