Skarman, Albrecht

Ort: Göteborg

Albrecht Skarman, som var flanelltryckare, slog sig på grund av de dåliga tiderna på snus- och kardustillverkning i kraft av hallrättens tillstånd den 12 februari 1771.

Han hade ”tillförne i Skara stad i flera år gjort sig underrättad” om konsten att tillverka snus och karotter. Den obetydliga rörelsen upphörde 1781.